Smiling Mountain


Åsa Nyström
Yoga & Hälsa

Introduktion

 

 


Hälsoresor till
Indien

Yogaretreats

 

Åsa Nyström
Kontakt

 

 

 

Nyhetsbrev

Självutveckling Österlen (För lokal kursinformation)

Nyhetsbrev Självutveckling (Artiklar, tips, mm)


[Bild - Åsa Nyström]

Åsa Nyström


Hej,

Denna hemsida är föråldrad och håller på att flyttas!

På min nya mobilvänliga hemsida Floweryoga.nu hittar du numera så gott som all min information om

- Floweryoga
- Ayurveda
- Konsultationer & Behandlingar
- Yogaretreats
- Hälsoresan till Goa
- Hälsoresan till Kerala
- Yogaresan till Rishikesh
- Yoga på ÖsterlenKalendariet
- om Hälsovägledning och Om mig

Mvh
Åsa Nyström
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoga & Floweryoga


Retreat på Mundekulla i Småland

Hålls på hösten och på våren. Läs mer under yogaretreats på Floweryoga.nu

Yogaretreats på Österlen

Jag håller regelbundet retreats på Österlen, helg- eller flerdagarsretreater och även "miniretreater" med självkännedom och livstils-inspiration, varande i naturen, sharing i grupp och tysta stunder.

Aktuella retreats finns på Floweryoga.nu

åsa medit på stranden

Flower Yoga

Åsas floweryoga har sin grund främst i klassisk hathayoga. Genom en mjuk lyhördhet för den inre rörelseglädjen får utövaren möjlighet att skapa utrymme för sitt inre att blomstra. Med hjälp av mjuka kroppsövningar, andning, röstövningar och avspänning fördjupas kontakten med självet, kärnan/ursprunget, som vet vad som verkligen är viktigt i livet.

stockros

Aktuella retreats finns på Floweryoga.nu

pdfYogaretreats på Österlen med Åsa Nyström